Tekijät

Leirinjohtaja Antti Karhunen
Leirin varajohtaja Ilmari Ainasoja
Ohjelma Mikko Hurme
Huolto Tino Seilonen
Tiedotus Mirkku
Muonitus Jarno Laine
Talous Matias Hämäläinen